Hopp til: innhold | meny

Tjenester

Modig as utvikler lojale og lønnsomme kunder!

 

Gjennom Modigs erfaring og gode resultater fokuserer vi på de mest forretningskritiske CRM områdene; CRM strategi, analyse og CRM systemer.

Modigs metodikk gir økt kundeinntjening og reduserert kundefrafall, noe som har stor økonomisk verdi.

CRM Excellence – hvordan øke salg og kundelojalitet

Med Modigs kompetanse innenfor CRM og kundelojalitet vil vi kunne bidra med å utvikle dine kunderelasjoner til å kjøpe mer, samt å redusere kundeavgangen.

Modig har all nødvendig kompetanse for å lage noen av Norges beste kundeprogrammer, alt fra analyse til digital kommunikasjon.


Prosessen starter med å se på kundefordelingen, en sk RFM analyse der vi ser på hvor mange kunder som er aktive, passive samt hvor mange kunder som har sluttet å kjøpe eller meldt seg ut.
Basert på dette lages det er kundematrise der vi lager konkrete aktiviteter mot hvert segment, samtidig som vi utvikler selskapets kundehjul.

CRM

Deretter leveres prosjektet videre til reklamebyrå. Hvis ønskelig kan Modig AS også drifte denne fasen samt bidra til utvikling av markedsdatabaser.

 

Vellykkede bedrifter må tilpasse seg raskt!

 

For å at en bedrift skal være lønnsom og vellykket i dag må den være i stand til raskt å tilpasse seg nye situasjoner og endringer i omverden og passe på kunderelasjonene.

7 av 10 bedrifter mener at strategi og aktiviteter tar for lang tid å implementere, samt at 8 av 10 ansatte ikke alltid er enige, eller forstår valgene som må tas.

Modig AS har en unik metode, CRM Insight, som måler situasjonen i selskapet og lager en handlingsplan for å øke engasjementet og dermed lønnsomheten.

Vi gir svar på følgende:
1. Hvor stor andel av de ansatte har kunnskap og kjennskap om selskapets CRM prioriteringer?
2. Hvor stor andel av de ansatte forstår selskapets CRM strategi og hva de forventes å gjøre for at strategien skal bli oppfylt?
3. Aksepterer de ulike gruppene av ansatte CRM strategien, og hvilke deler av strategien er mest akseptert?
4. Kan lederne kommunisere CRM strategien? Virker det? Måles det hvor godt de ansatte forstår budskapet?
5. Er det en plan for hvordan CRM strategien skal kommuniseres , gjennomføres og følges opp?
6. I hvor stor grad brukes sosiale kanaler for å kommunisere strategien, og hvordan fanges feedback opp?

 

Foredrag.

Modig AS holder foredrag og gjennomfører workshops for ledergrupper etter avtale. Dette gir mye bedre læring, involvering og forståelse for CRM enn å delta på eksterne seminarer, samt at man kan diskutere aktuelle utfordringer internt og kalibrere CRM strategien mot hovedstrategien.

Ta kontakt for en hyggelig prat om hvordan din bedrift kan få økt omsetning og beholde kunder på en positiv måte.